Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

A1.1: Nhà giá thấp ở đồng bằng sông Cửu Long

2-3-2015 3-43-42 PM

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply