Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

A2.1: Nhà ở đô thị 7 x 18

living room with out air-con

 

Xem bản vẽ ở đây:

1 Comment
  1. đẹp

Leave a Reply