Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

A2. 8: Nhà ở biệt thự

3.Cổng rào thoáng, không cản tầm nhìn

Xem bản vẽ ở đây:

Leave a Reply