Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

A3. 5: Cao ốc Satra Đất Thành – PN

SATRA - EXIMLAND  PC

Xem bản vẽ ở đây:

Leave a Reply