Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

A3. 6: Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai (2014)

111

Xem bản vẽ ở đây:

Leave a Reply