Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

B1.10: Văn phòng Quốc hội – Nhà làm việc các cơ quan Quốc hội, văn phòng Quốc hội

1

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply