Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

B1.11: Trụ sở Huyện uỷ Vũng Liêm – Vĩnh Long

1

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply