Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

B1.12: Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng

IMG_1962

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply