Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

B1.13: Cao ốc Văn phòng iTower

49 PNT 2

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply