Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

B1.14: Trụ sở làm việc Cục thuế TP.HCM

CUC THUE PC

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply