Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

B1.16: Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Kim Cúc – Big C Quy Nhơn

2-2-2015 11-43-17 AM

 

Xem bản vẽ ở đây:

Leave a Reply