Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

B1.17: Trụ sở Ban Quản lý dự án ODA – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lào Cai

3

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply