Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

B1.4: Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng

17 PHOI CANH 2

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply