Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

B1.5: Trụ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An (BIDV Nghệ An)

1

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply