Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

B1.6: Chuỗi các văn phòng làm việc ngân hàng Kiến Long (cải tạo)

1

 

Xem bản vẽ ở đây:

Leave a Reply