Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

B4.1: Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh

2- Truoc gan hon

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply