Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

B4.7: Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Nai

26

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply