Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

B4.8: Nhà Thiếu nhi – Quận Đoàn Quận 10

p.03

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply