Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

B5.2: Nhà sinh hoạt và ươm cây bằng vỏ chai

anh to

 

Xem ảnh bản vẽ tại đây:

 

Leave a Reply