Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Dịch vụ, khách sạn, nghỉ dưỡng

B2.10: Xây dựng mở rộng nhà nghỉ dưỡng Minh Tâm – Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật

B2.10: Xây dựng mở rộng nhà nghỉ dưỡng Minh Tâm – Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật

Xem bản vẽ tại đây:  

Read more

B2.6: Viet Pavilion

B2.6: Viet Pavilion

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more
Page 2 of 212