Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Công trình công cộng

B1.9: Tổ hợp khu văn phòng Công ty TNHH Hải Linh

B1.9: Tổ hợp khu văn phòng Công ty TNHH Hải Linh

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.11: Trụ sở Huyện uỷ Vũng Liêm – Vĩnh Long

B1.11: Trụ sở Huyện uỷ Vũng Liêm – Vĩnh Long

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.12: Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng

B1.12: Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.13: Cao ốc Văn phòng iTower

B1.13: Cao ốc Văn phòng iTower

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.14: Trụ sở làm việc Cục thuế TP.HCM

B1.14: Trụ sở làm việc Cục thuế TP.HCM

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.10: Văn phòng Quốc hội – Nhà làm việc các cơ quan Quốc hội, văn phòng Quốc hội

B1.10: Văn phòng Quốc hội – Nhà làm việc các cơ quan Quốc hội, văn phòng Quốc hội

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.15: Văn phòng Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

B1.15: Văn phòng Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.16: Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Kim Cúc – Big C Quy Nhơn

B1.16: Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Kim Cúc – Big C Quy Nhơn

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.17: Trụ sở Ban Quản lý dự án ODA – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lào Cai

B1.17: Trụ sở Ban Quản lý dự án ODA – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lào Cai

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B2. 12: Huyền thoại mẹ Âu Cơ (Nhà hàng cafe Dũng Phúc)

B2. 12: Huyền thoại mẹ Âu Cơ (Nhà hàng cafe Dũng Phúc)

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more
Page 2 of 512345