Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Công trình công cộng

B2.8: Kontum Indochine cafe

B2.8: Kontum Indochine cafe

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B2.9: Nhà hàng Cheering

B2.9: Nhà hàng Cheering

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B2.11: Sơn La Restaurant

B2.11: Sơn La Restaurant

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B2.5: F Cafe

B2.5: F Cafe

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B2.4: Hồi sinh

B2.4: Hồi sinh

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B2.3: Chiếc lều

B2.3: Chiếc lều

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B2.2: Quán cafe Miền Thảo mộc

B2.2: Quán cafe Miền Thảo mộc

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B2.7: Nhà hàng tiệc cưới Đông Dương

B2.7: Nhà hàng tiệc cưới Đông Dương

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B3.1: Trường Phổ thông Song ngữ liên cấp Wellspring Bình Thạnh

B3.1: Trường Phổ thông Song ngữ liên cấp Wellspring Bình Thạnh

  Xem bản vẽ đầy đủ:  

Read more

B3.3: Trường Marie Curie

B3.3: Trường Marie Curie

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more
Page 3 of 512345