Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Qui hoạch đô thị

G1. 8: QH chung Thị trấn Đại Nghĩa , huyện Mỹ Đức, tp. Hà Nội đến năm 2030

G1. 8: QH chung Thị trấn Đại Nghĩa , huyện Mỹ Đức, tp. Hà Nội đến năm 2030

Xem chi tiết thông tin dự án tại đây:

Read more

G1. 7: Điều chỉnh QH chung Thành phố Nam Định đến năm 2025

G1. 7: Điều chỉnh QH chung Thành phố Nam Định đến năm 2025

Xem chi tiết thông tin dự án tại đây:

Read more

G1. 13: Điều chỉnh QH chung xây dựng Tp Hạ Long

G1. 13: Điều chỉnh QH chung xây dựng Tp Hạ Long

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

G1. 12: QH chi tiết khu ĐT TM – DV Tân Phú, phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương

G1. 12: QH chi tiết khu ĐT TM – DV Tân Phú, phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Xem chi tiết tại:

Read more

G1. 10: QH phân khu bãi ven biển khu vực Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, tỉnh Ninh Thuận

G1. 10: QH phân khu bãi ven biển khu vực Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Xem chi tiết tại đây:

Read more

G1. 11: Điều chỉnh Quy hoạch chung tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắc Lắc đến năm 2025

G1. 11: Điều chỉnh Quy hoạch chung tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắc Lắc đến năm 2025

Xem chi tiết thông tin dự án tại đây:

Read more
Page 2 of 212