Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Kiến trúc nhà ở

A2. 12: House for trees

A2. 12: House for trees

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2. 13: Nhà Tổ mối

A2. 13: Nhà Tổ mối

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2. 14: Tĩnh lặng Villa

A2. 14: Tĩnh lặng Villa

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2. 15: Ngôi nhà mặt trời

A2. 15: Ngôi nhà mặt trời

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2. 15: Ốc đảo xanh

A2. 15: Ốc đảo xanh

  Xem bản vẽ tại đây:

Read more

A3. 1: VEAM Tower- Nhà ở và Văn phòng làm việc

A3. 1: VEAM Tower- Nhà ở và Văn phòng làm việc

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A3. 2: Đặng xá II

A3. 2: Đặng xá II

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A3. 3: Chung cư E Home 3

A3. 3: Chung cư E Home 3

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A3. 4: Chung cư 171 Hoàng Hoa Thám

A3. 4: Chung cư 171 Hoàng Hoa Thám

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A3. 5: Cao ốc Satra Đất Thành – PN

A3. 5: Cao ốc Satra Đất Thành – PN

Xem bản vẽ ở đây:

Read more
Page 2 of 3123