Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Kiến trúc nhà ở

A3. 8: Khu nhà liên kế Cát Lái

A3. 8: Khu nhà liên kế Cát Lái

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A3. 7: Thí điểm đầu tư xây dựng tạo quỹ nhà trên khu đất sau kè bờ hữu sông Hồng

A3. 7: Thí điểm đầu tư xây dựng tạo quỹ nhà trên khu đất sau kè bờ hữu sông Hồng

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A3. 6: Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai (2014)

A3. 6: Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai (2014)

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2. 7: HL House

A2. 7: HL House

Xem bản vẽ tại đây:

Read more

A2.1: Nhà ở đô thị 7 x 18

A2.1: Nhà ở đô thị 7 x 18

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2.3: Nhà lọc nắng nhiệt đới

A2.3: Nhà lọc nắng nhiệt đới

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A1.1: Nhà giá thấp ở đồng bằng sông Cửu Long

A1.1: Nhà giá thấp ở đồng bằng sông Cửu Long

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more
Page 3 of 3123