Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

GTQG 2014

B2.13: Khu Nghỉ dưỡng Biển Carmelina

B2.13: Khu Nghỉ dưỡng Biển Carmelina

Xem bản vẽ tại đây:  

Read more

B2.10: Xây dựng mở rộng nhà nghỉ dưỡng Minh Tâm – Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật

B2.10: Xây dựng mở rộng nhà nghỉ dưỡng Minh Tâm – Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật

Xem bản vẽ tại đây:  

Read more

G1. 3: QH chi tiết xây dựng khu Phi thuế quan Khu kinh tế Nam Phú Yên Tỉ lệ 1/2000

G1. 3: QH chi tiết xây dựng khu Phi thuế quan Khu kinh tế Nam Phú Yên Tỉ lệ 1/2000

Xem bản vẽ tại đây:

Read more

G1. 1: QH khu đô thị mới phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng tỷ lệ 1/500

G1. 1: QH khu đô thị mới phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng tỷ lệ 1/500

Xem chi tiết về dự án tại đây:

Read more

E2: Phòng hoà nhạc – Học viện âm nhạc quốc gia

E2: Phòng hoà nhạc – Học viện âm nhạc quốc gia

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

G1. 9: QH phân khu Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

G1. 9: QH phân khu Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Xem chi tiết thông tin dự án tại đây:

Read more

G1. 4: QHXD Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí phường Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

G1. 4: QHXD Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí phường Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xem bản vẽ tại đây:

Read more

G1. 2: QHXD Vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

G1. 2: QHXD Vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

Xem bản vẽ tại đây:

Read more

G1. 5: QH phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Đô thị Thương mại – Dịch vụ- Tài chính – Du lịch Nha Trang

G1. 5: QH phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Đô thị Thương mại – Dịch vụ- Tài chính – Du lịch Nha Trang

Xem chi tiết công trình tại đây:

Read more

G1. 6: QH khu dân cư Dưỡng Sơn – Tam Kỳ

G1. 6: QH khu dân cư Dưỡng Sơn – Tam Kỳ

Xem chi tiết dự án tại đây:

Read more
Page 10 of 12« First...89101112