Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

GTQG 2014

I4: Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Mulberry Lane

I4: Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Mulberry Lane

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

I5: The Vista

I5: The Vista

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

I6: Cụm chung cư cao tầng 1A – 01 (Rừng Cọ) khu đô thị Ecopark

I6: Cụm chung cư cao tầng 1A – 01 (Rừng Cọ) khu đô thị Ecopark

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

I7: Khách sạn Pullman Saigon Center

I7: Khách sạn Pullman Saigon Center

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

I9. Điều chỉnh QHC Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

I9. Điều chỉnh QHC Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B4.11: Cụm công trình Thư viện – Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

B4.11: Cụm công trình Thư viện – Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

I 10: Lush Back Garden

I 10: Lush Back Garden

Xem chi tiết tại đây:  

Read more

I8: Nhà Quốc hội

I8: Nhà Quốc hội

Xem chi tiết tại đây:

Read more

A2.2: Đường gió

A2.2: Đường gió

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A1.2: Nhà ở vùng thiên tai

A1.2: Nhà ở vùng thiên tai

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more
Page 2 of 1212345...10...Last »