Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

GTQG 2014

F1: Thiết kế cảnh quan khu đô thị FPT Đà Nẵng

F1: Thiết kế cảnh quan khu đô thị FPT Đà Nẵng

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

F3: Khu Dân cư và Dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa

F3: Khu Dân cư và Dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

F2: Vườn hoa Le Jardin d’ Armour, Ba Na Hill

F2: Vườn hoa Le Jardin d’ Armour, Ba Na Hill

Xem chi tiết tại đây:

Read more

F4: Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Cung Văn hoá Thanh thiếu niên Quảng Ninh

F4: Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Cung Văn hoá Thanh thiếu niên Quảng Ninh

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A2.4: TA’s House

A2.4: TA’s House

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2. 5: 15 degrees House

A2. 5: 15 degrees House

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.1: Trụ sở làm việc công ty Sổ xố Kiến thiết tỉnh Vĩnh Long

B1.1: Trụ sở làm việc công ty Sổ xố Kiến thiết tỉnh Vĩnh Long

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2. 6: Nhà Tổ chim

A2. 6: Nhà Tổ chim

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.2: Trung tâm Hành chính quận 2

B1.2: Trung tâm Hành chính quận 2

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.3: Nhà làm việc Viện Sinh học Tây Nguyên

B1.3: Nhà làm việc Viện Sinh học Tây Nguyên

Xem bản vẽ ở đây:

Read more
Page 3 of 1212345...10...Last »