Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

GTQG 2014

B1.4: Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng

B1.4: Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.5: Trụ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An (BIDV Nghệ An)

B1.5: Trụ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An (BIDV Nghệ An)

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A2. 8: Nhà ở biệt thự

A2. 8: Nhà ở biệt thự

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.6: Chuỗi các văn phòng làm việc ngân hàng Kiến Long (cải tạo)

B1.6: Chuỗi các văn phòng làm việc ngân hàng Kiến Long (cải tạo)

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.7: Factory office renovation

B1.7: Factory office renovation

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A2. 9: O House

A2. 9: O House

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.8: Văn phòng làm việc Ban điều phối dự án SRDP – IWMC Hà Tĩnh

B1.8: Văn phòng làm việc Ban điều phối dự án SRDP – IWMC Hà Tĩnh

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A2. 10: Binh Thanh House

A2. 10: Binh Thanh House

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2. 11: Green renovation

A2. 11: Green renovation

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.9: Tổ hợp khu văn phòng Công ty TNHH Hải Linh

B1.9: Tổ hợp khu văn phòng Công ty TNHH Hải Linh

Xem bản vẽ ở đây:

Read more
Page 4 of 12« First...23456...10...Last »