Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

GTQG 2014

A2. 12: House for trees

A2. 12: House for trees

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.11: Trụ sở Huyện uỷ Vũng Liêm – Vĩnh Long

B1.11: Trụ sở Huyện uỷ Vũng Liêm – Vĩnh Long

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A2. 13: Nhà Tổ mối

A2. 13: Nhà Tổ mối

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.12: Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng

B1.12: Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.13: Cao ốc Văn phòng iTower

B1.13: Cao ốc Văn phòng iTower

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A2. 14: Tĩnh lặng Villa

A2. 14: Tĩnh lặng Villa

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.14: Trụ sở làm việc Cục thuế TP.HCM

B1.14: Trụ sở làm việc Cục thuế TP.HCM

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A2. 15: Ngôi nhà mặt trời

A2. 15: Ngôi nhà mặt trời

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.10: Văn phòng Quốc hội – Nhà làm việc các cơ quan Quốc hội, văn phòng Quốc hội

B1.10: Văn phòng Quốc hội – Nhà làm việc các cơ quan Quốc hội, văn phòng Quốc hội

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A2. 15: Ốc đảo xanh

A2. 15: Ốc đảo xanh

  Xem bản vẽ tại đây:

Read more
Page 5 of 12« First...34567...10...Last »