Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

TIN TỨC

Kết quả Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2014

Kết quả Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2014

Sau 20 năm Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) liên tục ghi nhận các thành tích của giới kiến trúc sư (KTS) trong nước cũng như sự đóng góp của các KTS quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam. GTKTQG 2014 nói chung đã được được […]

Read more

Tọa đàm về Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia

Tọa đàm về Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia

Kienviet.net – Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) do Thủ tướng Chính phủ giao cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hoá – Thể thao & Du lịch cùng phối hợp tổ chức từ năm 1994 theo định kỳ 2 năm […]

Read more