Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

G1. 1: QH khu đô thị mới phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng tỷ lệ 1/500

Picture1

Xem chi tiết về dự án tại đây:

Leave a Reply