Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

G1. 10: QH phân khu bãi ven biển khu vực Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Picture1
Xem chi tiết tại đây:

Leave a Reply