Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

G1. 3: QH chi tiết xây dựng khu Phi thuế quan Khu kinh tế Nam Phú Yên Tỉ lệ 1/2000

Picture1
Xem bản vẽ tại đây:

Leave a Reply