Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

G1. 5: QH phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm Đô thị Thương mại – Dịch vụ- Tài chính – Du lịch Nha Trang

Picture2
Xem chi tiết công trình tại đây:

Leave a Reply