Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

G2. 2: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm thị xã Hương Thủy- Huế

Picture2
Xem bản vẽ tại đây:

Leave a Reply