Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

I1: Thư viện, Trung tâm giao lưu văn hoá Việt – Nhật

2322

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply