Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

I9. Điều chỉnh QHC Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Picture1
Xem bản vẽ ở đây:

Leave a Reply