Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Thông báo số 1

Kienviet.net – Năm 2014 là năm ghi dấu 20 năm GTKTQG nên ngoài các mục đích chung, GTKTQG 2014 còn đặt ra mục tiêu đổi mới cơ cấu và phạm vi Giải thưởng để thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng KTS ở các vùng miền khác nhau, khuyến khích các công trình, tác phẩm hướng đến khu vực nông thôn và người dân có thu nhập thấp như quy hoạch nông thôn, nhà ở nông thôn, nhà ở xã hội…

Xem toàn bộ thông báo số 1 (update ngày 06/05/2014) tại đây:

Download (PDF, 247KB)

Download (PDF, 138KB)

Leave a Reply