Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Thông báo số 3: Gia hạn nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng

Theo đề nghị của nhiều tác giả kiến trúc, Ban Tổ chức Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2014 quyết định gia hạn nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng. Thông tin chi tiết xin vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Download (PDF, 166KB)

Leave a Reply