Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

A1.2: Nhà ở vùng thiên tai

11-BB-anh-7 copy

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply