Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

A1.3: Nhà lá mái – Kiến trúc sinh thái

2-9-2015 5-15-55 PM

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply