Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

A2. 5: 15 degrees House

01-BIA

Xem bản vẽ ở đây:

3 Comments
  1. đơn giản mà đẹp.

  2. Thiết kế rất hợp lý về công năng và mỹ quan, mang lại cái nhìn mới về Kiến trúc. Tôi bình chọn cho thiết kế này

  3. thiết kế lấy ánh sáng tốt

Leave a Reply