Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

B3.2: Trường THCS Dân tộc nội trú Huyện Xuân Lộc

Picture2

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply