Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

B4.3: Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

1

 

Xem bản vẽ ở đây:

Leave a Reply