Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

B4.6: Nhà Văn hoá Cayson Phomvihane

IMG_1981 b

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply