Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

B4.9: Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu

@3

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply