Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

GTQG 2014

A1.3: Nhà lá mái – Kiến trúc sinh thái

A1.3: Nhà lá mái – Kiến trúc sinh thái

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

G1.15: Quy hoạch 1/500 Tổ hợp sản xuất công nghệ cao 25ha

G1.15: Quy hoạch 1/500 Tổ hợp sản xuất công nghệ cao 25ha

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

F5: Quảng trường Hùng Vương

F5: Quảng trường Hùng Vương

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B5.1: Nha ga Tàu Cánh ngầm

B5.1: Nha ga Tàu Cánh ngầm

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

G1.11: Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025

G1.11: Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

G1.14: Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 (quy hoạch phân khu – Khu số 5) Khu cây xanh và nhà ở cao cấp thị xã Tây Ninh (nay là TP Tây Ninh)

G1.14: Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 (quy hoạch phân khu – Khu số 5) Khu cây xanh và nhà ở cao cấp thị xã Tây Ninh (nay là TP Tây Ninh)

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

I 11: Cảng hàng không Quốc tế mới Phú Quốc

I 11: Cảng hàng không Quốc tế mới Phú Quốc

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

I1: Thư viện, Trung tâm giao lưu văn hoá Việt – Nhật

I1: Thư viện, Trung tâm giao lưu văn hoá Việt – Nhật

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

I2: Nadyne Garden

I2: Nadyne Garden

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

I3: Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE)

I3: Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE)

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more
Page 1 of 1212345...10...Last »