Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Công trình công cộng

B5.1: Nha ga Tàu Cánh ngầm

B5.1: Nha ga Tàu Cánh ngầm

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B4.11: Cụm công trình Thư viện – Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

B4.11: Cụm công trình Thư viện – Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.1: Trụ sở làm việc công ty Sổ xố Kiến thiết tỉnh Vĩnh Long

B1.1: Trụ sở làm việc công ty Sổ xố Kiến thiết tỉnh Vĩnh Long

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.2: Trung tâm Hành chính quận 2

B1.2: Trung tâm Hành chính quận 2

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.3: Nhà làm việc Viện Sinh học Tây Nguyên

B1.3: Nhà làm việc Viện Sinh học Tây Nguyên

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.4: Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng

B1.4: Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.5: Trụ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An (BIDV Nghệ An)

B1.5: Trụ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An (BIDV Nghệ An)

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.6: Chuỗi các văn phòng làm việc ngân hàng Kiến Long (cải tạo)

B1.6: Chuỗi các văn phòng làm việc ngân hàng Kiến Long (cải tạo)

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.7: Factory office renovation

B1.7: Factory office renovation

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.8: Văn phòng làm việc Ban điều phối dự án SRDP – IWMC Hà Tĩnh

B1.8: Văn phòng làm việc Ban điều phối dự án SRDP – IWMC Hà Tĩnh

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more
Page 1 of 512345