Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Thể thao, văn hóa

B4.11: Cụm công trình Thư viện – Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

B4.11: Cụm công trình Thư viện – Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B4.7: Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Nai

B4.7: Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Nai

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B4.9: Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu

B4.9: Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Bạc Liêu

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B4.3: Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

B4.3: Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B4.8: Nhà Thiếu nhi – Quận Đoàn Quận 10

B4.8: Nhà Thiếu nhi – Quận Đoàn Quận 10

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B4.2: Nhà Giới thiệu sản phẩm Kiến trúc Thái Nguyên (TAC House)

B4.2: Nhà Giới thiệu sản phẩm Kiến trúc Thái Nguyên (TAC House)

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B4.6: Nhà Văn hoá Cayson Phomvihane

B4.6: Nhà Văn hoá Cayson Phomvihane

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B4.1: Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh

B4.1: Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B4.5: Nhà Câu lạc bộ FPT City

B4.5: Nhà Câu lạc bộ FPT City

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B4.4: Nhà Truyền thống Công an tỉnh Lâm Đồng

B4.4: Nhà Truyền thống Công an tỉnh Lâm Đồng

Xem bản vẽ ở đây:

Read more
Page 1 of 212